Welkom bij Bureau de Roos
Bijscholingdagen najaar 2017 van Bureau De Roos

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de geplande bijscholingdagen:

 

zaterdag 30 september 2017

Thema: Tieners in therapie

Deze bijscholing voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de bijscholing PSBK.

Aan het einde van deze bijscholingdag:

  • weet je wat specifiek is aan de ontwikkelingsfase van het puberbrein m.b.t. kansen en problematiek vanuit de neuropsychologie;
  • weet je hoe deze fase zich verhoudt tot de totale ontwikkeling naar volwassenheid;
  • heb je tools voor de specifieke benadering van deze doelgroep.

Locatie:
NH-hotel De Sparrenhorst, Eperweg 46, 8072 DB  Nunspeet

Tijd:
9.30 – 16.30 uur (vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar) om 9.30 uur start het programma

Docent/trainer:
Ruud van Hal

Cursusgeld:
Je kunt je aanmelden tót 2 september door 125,00 (inclusief lunch en lesmateriaal) over te maken en een e-mail te sturen aan info@bureauderoos.nl  Wil je s.v.p. ook je telefoonnummer vermelden in de e-mail?
Na betaling ben je pas officieel ingeschreven! De betaling kun je overmaken op rekeningnummer NL96 SNSB 0941 3446 30 t.n.v. Bureau De Roos, Epe, o.v.v. ‘bijscholing tieners’ en je naam.

Voor wie:
Alle afgestudeerden en studenten in opleiding bij Bureau de Roos, tevens andere belangstellenden.

 

 

Bijscholingdagen najaar 2017 van Bureau De Roos

 

zaterdag 28 oktober 2017

Thema: Preventie en herkenning van signalen bij suïcide

Deze bijscholing voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de bijscholing PSBK.

 

Aan het einde van deze bijscholingdag:

  • weet je wat de signalen en risicovolle omstandigheden rond suïcide zijn;
  • weet je welke mogelijke interventies er zijn en weet je hoe te handelen door direct ingrijpen en/of door te verwijzen naar adequate hulpverlening;
  • heb je kennis van de specifieke risico’s bij bepaalde doelgroepen zoals mensen met persoonlijkheidsstoornissen en jongeren.

Locatie:
NH-hotel De Sparrenhorst, Eperweg 46, 8072 DB  Nunspeet

Tijd:
9.30 – 16.30 uur (vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar) om 9.30 uur start het programma

Docent/trainer:
Drs. Bert van Luyn (klinisch psycholoog)

Cursusgeld:
Je kunt je aanmelden tót 30 september door 125,00 (inclusief lunch en  lesmateriaal) over te maken en een e-mail te sturen aan info@bureauderoos.nl  Wil je s.v.p. ook je telefoonnummer vermelden in de e-mail?
Na betaling ben je pas officieel ingeschreven! De betaling kun je overmaken op rekeningnummer NL96 SNSB 0941 3446 30 t.n.v. Bureau De Roos, Epe, o.v.v. ‘bijscholing suïcide’ en je naam.

Voor wie:
Alle afgestudeerden en studenten in opleiding bij Bureau De Roos, tevens andere belangstellenden

 

 

 

Bijscholingdagen najaar 2017 van Bureau De Roos

 

zaterdag 25 november 2017

Thema: Beeldcommunicatie in therapie

 Aan het einde van de dag:

  • weet je wat beeldcommunicatie is voor volwassenen;
  • ben je praktisch bezig geweest met beeldcommunicatie;
  • kun je het in de praktijk toepassen.

Locatie:
NH-hotel De Sparrenhorst, Eperweg 46, 8072 DB  Nunspeet

Tijd:
9.30 – 16.30 uur (vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar) om 9.30 uur start het programma

Docent/trainer:
Gineke Klinkhamer, orthopedagoog, speltherapeut, psychosociaal therapeut

Cursusgeld:
Je kunt je aanmelden tót 28 oktober door 125,00 (inclusief lunch en lesmateriaal) over te maken en een e-mail te sturen aan info@bureauderoos.nl  Wil je s.v.p. ook je telefoonnummer  vermelden in de e-mail?
Na betaling ben je pas officieel ingeschreven! De betaling kun je overmaken op rekeningnummer NL96 SNSB 0941 3446 30 t.n.v. Bureau De Roos, Epe, o.v.v. ‘bijscholing beeldcommunicatie’ en je naam.

Voor wie:
Alle afgestudeerden en studenten in opleiding bij Bureau De Roos, tevens andere belangstellenden

 

Je kunt je aanmelden voor deze interessante bijscholingdagen door een e-mail te sturen naar info@bureauderoos.nl. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling uiterlijk tot 4 weken voor de betreffende datum bijscholing.

 
www.deindruk.nl